Věnujeme se společenským otázkám, pořádáme vzdělávací besedy s odborníky v mnoha oblastech a vzdělávací semináře. Rádi v našich řadách přivítáme mladé aktivní lidi, kteří se zajímají o věci veřejné. V případě zájmu o další informace se prosím obracejte na předsedu mSTAN Praha.


Adam Havlas

předseda krajské rady

Jsem studentem filozofické fakulty a vrcholovým atletem. Zajímám se o věci veřejné, literaturu a hudbu. Mezi mé největší koníčky patří studium 20. století, zejména pak normalizace v Československu. Nechci, aby se historie opakovala a my opět ztratili těžce nabytou svobodu. Ztotožňuji se s filozofií hnutí STAN a to je i důvod mého vstupu do mSTANu.


Pavel Reh

místopředseda krajské rady

V momentální době studuji střední vzdělání v automobilové oblasti. Věnuji se divadelnímu a filmovému herectví. Ve volném čase se zajímám o politiku, sociologii a psychologii.Díky mému blízkému vztahu k přírodě se také zabývám chovem včel a přírodovědnou problematikou, jako je v momentální době sucho a navrácení vodních zdrojů do krajiny.Jako místopředseda pro hlavní město Praha bych chtěl přiblížit mladým lidem politiku, sociální problematiku a dění kolem nás.

Oblastní klub Praha 4

Jan Karlíček

předseda oblastního klubu

Vystudoval jsem politologii a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a pracuji v mezinárodní společnosti jako analytik. Záhy poté, co jsem se přestěhoval do Prahy, jsem se zapojil i do činnosti STAN na Praze 4 a posléze i do činnosti mSTAN. Většina mladých lidí v Česku se o politiku buď nezajímá nebo má o ní zkreslené představy, což je špatně – chceme-li moderní a fungující zemi, bez mladých to nepůjde. To se v mSTAN snažíme změnit a já jsem rád, že tomu mohu přispět.

Oblastní klub Praha 13

Jiří Škoda

předseda oblastního klubu

Mám vystudovanou ekonomii na NF VŠE, kde dále pokračuji v doktorském programu. Pracuji jako finanční analytik v jedné telemarketingové firmě v Praze. Ve volném čase rád sportuji, především ping pong a florbal, a trávím čas s kamarády. V roce 2017 jsem se přidal k mSTAN, jelikož jsem se vždy zajímal o politiku a veřejný život. V mSTAN Praha se snažíme pomocí různých formálních i neformálních akcí zpřístupnit politiku a politické názory mladé generaci. Naším cílem je, aby se mladí více zajímali o veřejné dění. Pojďte s námi někdy na pivo!