Věnujeme se společenským otázkám, pořádáme vzdělávací besedy s odborníky mnoha oblastí a teambuildingové akce. Rádi v našich řadách přivítáme mladé lidi, kteří se zajímají o věci veřejné. V případě zájmu o další informace se prosím obracejte na předsedu mSTAN Praha.

 

Lukáš Tůma

předseda krajské rady

 

 

Vystudoval jsem ekologii a ochranu životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jsem zastupitelem městské části Praha 7 a asistentem poslance. Mezi mé záliby patří chov exotického hmyzu (strašilek), plavání a stolní tenis. V České republice se bohužel o politiku nezajímá 57 procent mladistvých, a proto jsem vstoupil do mSTAN s motivací přibližovat mladým lidem politiku.

 

Filip Maťha 

místopředseda krajské rady

 

 

Mám vystudovány vysokoškolské obory politologie a sociologie na Univerzitě Hradec Králové a čerstvě jsem úspěšně získal také magisterský titul z politologie na Univerzitě Karlově v Praze. Už několik let jsem členem mStan v Praze, kde se podílím na projektech tak, jak mi časové možnosti dovolují. Absolvoval jsem několik volebních kampaní a spolupodílel se na organizaci několika přednášek pod hlavičkou mladých Starostů. Ve volném čase rád cestuji, chodím do divadla, nebo se rád podívám na pěkný film či si přečtu knihu. Zajímám se dlouhodobě o politiku, a to nejen českou.

 

Jan Trojáček

tajemník krajské rady

 

Oblastní klub Praha 4

Jan Karlíček

předseda oblastního klubu

 

 

Vystudoval jsem politologii a ekonomii na Masarykově univerzitě v Brně a pracuji v mezinárodní společnosti jako analytik. Záhy poté, co jsem se přestěhoval do Prahy, jsem se zapojil i do činnosti STAN na Praze 4 a posléze i do činnosti mSTAN. Většina mladých lidí v Česku se o politiku buď nezajímá nebo má o ní zkreslené představy, což je špatně – chceme-li moderní a fungující zemi, bez mladých to nepůjde. To se v mSTAN snažíme změnit a já jsem rád, že tomu mohu přispět.

 

Pavel Týč

místopředseda oblastního klubu

 

Oblastní klub Praha 8

Filip Maťha 

předseda oblastního klubu

 

 

 

Oblastní klub Praha 13

Jiří Škoda

předseda oblastního klubu

 

 

Mám vystudovanou ekonomii na NF VŠE, kde dále pokračuji v doktorském programu. Pracuji jako finanční analytik v jedné telemarketingové firmě v Praze. Ve volném čase rád sportuji, především ping pong a florbal, a trávím čas s kamarády. V roce 2017 jsem se přidal k mSTAN, jelikož jsem se vždy zajímal o politiku a veřejný život. V mSTAN Praha se snažíme pomocí různých formálních i neformálních akcí zpřístupnit politiku a politické názory mladé generaci. Naším cílem je, aby se mladí více zajímali o veřejné dění. Pojďte s námi někdy na pivo!

 

Jan Trojáček

místopředseda oblastního klubu