Nové příspěvky

KAS Partnerský seminář, Plzeň

mSTAN již nějakou dobu spolupracuje s nadací Konrad Adeauer Stiftung (KAS). My pravidelně zveme jejich zástupce na naše akce a tentokrát KAS pozval nás. A jelikož se předseda Tomáš Pavelka zúčastnit nemohl a navíc se akce Read more…

mSTAN operuje už i v Královéhradeckém kraji

Expanze Mladých starostů a nezávislých úspěšně pokračuje. Po únorovém založení krajské organizace v Pardubickém kraji a vzniku organizace v Plzeňském kraji na sklonku minulého roku došlo i na kraj Královéhradecký. Samotný ustavující sněm proběhl 17. května 2022 Read more…

Sněm mSTAN Moravskoslezský kraj 2022

I letos se naši členové sešli na krajském sněmu moravskoslezského mSTANu, opět v podobě tradiční kotlíkové vaječiny. K Žermanické přehradě za námi dorazili i hosté: předseda mSTANu Tomáš Pavelka, tajemník STAN Moravskoslezský kraj Ladislav Honusek Read more…

Den s mSTANem 2022

Dne 14. dubna mohla po covidové pauze opět proběhnout již tradiční akce „Den s mSTANem“. Program jsme zahájili odpoledne prohlídkou Kramářovy vily. Po krátké bezpečnostní kontrole jsme se dostali do interiérů a měli jsme možnost Read more…

Moravskoslezský mSTAN vyjel do Parlamentu

23. března jsme vyrazili do Prahy, abychom se na pozvání Petra Letochy, poslance a přítele mSTAN, a nakonec i s podporou paní senátorky Pešatové podívali do Poslanecké sněmovny a Senátu České republiky. Náš výlet začal Read more…

Kontakt

mSTAN, z. s.

V Rovinách 40

140 00 Praha 4

IČO: 04384792

 

Oldřich Horák

tajemník

oldrich.horak@mladistarostove.cz

605 482 767

Kalendář

Nic z 27. 6. 2022 na 27. 7. 2022.Kraje


O nás

Spolek mSTAN sdružuje mladé lidi, kteří se ztotožňují s liberálně konzervativními hodnotami. Usiluje o kultivaci politického prostředí a zasazuje se o zapojování mladých do veřejného života v rámci hnutí Starostové a nezávislí. Jeho cílem je zaměřovat se na lokální politiku a tíživá témata v jednotlivých krajích Česka. Pořádáme konference, semináře a vzdělávací akce. Mezi další prioritní oblasti se řadí zprostředkování setkání a debat s politiky, s čímž úzce souvisí zajišťování stáží v institucích politického systému. Nemalý důraz klademe na spolupráci se zahraničními spolky a organizacemi podobného zaměření.

Členem se může stát mladý člověk od 15 do 36 let.

 Předsednictvo

Tomáš Pavelka

Předseda

Jiří Duchek

1. místopředseda

Vojtěch Vaník

místopředseda

Zdena Kašparová

místopředsedkyně

Oldřich Horák

tajemník

Výkonná rada

Tomáš Pavelka

předseda spolku
předseda Olomoucké krajské rady

Jiří Duchek

I. místopředseda spolku

Vojtěch Vaník

místopředseda spolku
předseda Zlínské krajské rady

Zdena Kašparová

místopředsedkyně spolku

Oldřich Horák

tajemník a pokladník spolku

Martin Procházka

zahraniční tajemník spolku  

Adam Havlas

předseda Pražské krajské rady

Ester Weimerová

předsedkyně Moravskoslezské 
krajské rady
 

Kateřina Nováková

předsedkyně Ústecké krajské rady  

Jan Panzar

předseda Jihomoravské krajské rady 

Ondřej Novotný

předseda Středočeské krajské rady 

Daniel Stark

předseda Karlovarské krajské rady  

Martin Urbanec

předseda Jihočeské krajské rady

Erik Žákovec

předseda Plzeňské krajské rady 

Matěj Doležel

předseda Pardubické krajské rady

Nejvyšší rada

tomáš pavelka

jiří duchek

petr gazdík

jan farský

lucie krejčová

jan němec

ŠTĚPÁN HOFMAN


Registrační formulář

Zvolte si kraj, kde chcete být člen mSTAN.
Informujeme Vás tímto, že mSTAN, z. s., IČ: 04384792, se sídlem V Rovinách 40, 140 00 Praha 4, bude ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) zpracovávat osobní údaje uvedené v tomto formuláři v souvislosti s evidencí členů spolku, v pozici správce osobních údajů. Kompletní informaci o zpracování osobních údajů a kontakt pro Vaše dotazy k této problematice naleznete na webové stránce správce: http://mladistarostove.cz/wp-content/uploads/2020/01/Informace-o-zpracování-osobních-údajů.pdf